M7Z

MEDIACJE, NEGOCJACJE

Alternatywne metody rozwiązywania sporów, do których należą mediacje i negocjacje, są atrakcyjną opcją rozstrzygania konfliktów, bez konieczności angażowania w nie sądów. Są wariantem szybszym, tańszym i mniej sformalizowanym, w którym strony sporu są partnerami w dyskusji, a nie przeciwnikami procesowymi.

Więcej

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas organizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych, koncertów muzycznych i imprez promocyjnych oraz ugruntowane i partnerskie kontakty z firmami z branży eventowej pozwalają nam oferować nasze usługi w zakresie organizacji różnorodnych wydarzeń.

Więcej